Om oss

GreenTech Solutions Scandinavia AB grundades år 2019 av Peter Ek efter att ha arbetat på Cellwood Machinery i nära 30 år med projektledning, process- och affärsutveckling inom pappers- och massindustrin samt förbehandlingsanläggningar till biogas.

I rollen som Business Development utvecklades nya affärssegment inom bioenergisektorn och tekniska lösningar. Tjänsten omfattade även ansvar att leda hela försäljningsprocessen för entreprenadprojekt och offentliga upphandlingar.

Peter har ett stort engagemang för processoptimering samt applikationsutveckling och har som anställd på Cellwood tagit fram flera innovativa lösningar och patenterade applikationer inom bioenergi. 

Exempel på applikationer som utvecklats är;
– Koncept för att skonsamt förbehandla matavfall till ett renare substrat.

– Mekanisk finfördelning genom dispergering för snabbare och högre gasutbyte.

– Torrhaltsoptimering för att reducera vattenförbrukning och optimera slurryns TS-halt till biogasanläggningen.

– En vidareutveckling av cykloner för effektivare tungfas-separation av glas-och sandpartiklar. Cyklonen introducerades på biogasmarknaden 2010 och finns idag på flera moderna förbehandlingsanläggningar i Skandinavien.