Agentur och tekniska konsulttjänster inom förbehandling och kompletta biogasanläggningar

GreenTech Solutions erbjuder tekniska konsulttjänster av genomförandeprocessen från förstudie, teknikval, kostnadskalkyler och projektledning till driftsättning och intrimning. GreenTech har agentur för EnviTec Biogas AG för kompletta biogasanläggningar, gasuppgraderingar samt Cellwood Machinery som erbjuder lösningar för förbehandling av organiskt avfall.​

Teknisk Support

Förstudier / Utredningar
Processdesign / Dimensioneringar
Koncept / Applikationer
Anbudsarbeten / Upphandlingar
Säljprocess / Projektledning
Driftsättning / Intrimning
Prestandaprov / Analyser

 

"Gröna tekniska lösningar och nya innovationer behövs för att bygga framtidens hållbara samhälle. Låt våra kompetenser och drivkrafter komplettera varandra."
Peter Ek