GreenTech Solutions Scandinavia AB

Agentur och tekniska konsulttjänster inom

 förbehandling och kompletta biogasanläggningar

 

Tekniska Konsulttjänster

GreenTech Solutions har en bred kompetens och erfarenhet inom förbehandlingsteknik.
Vi hjälper kunder med lösningar och koncept för att bättre processa organiskt avfall till ett renare slurry på biogasanläggningar.

Förstudier / Utredningar
Processdesign / Dimensioneringar
Koncept / Applikationer
Anbudsarbeten / Upphandlingar
Säljprocess / Projektledning
Driftsättning / Intrimning
Prestandaprov / Analyser

Agenturer

GreenTech Solutions har agentur för EnviTec Biogas AG och Cellwood Machinery AB.

EnviTec Biogas AG är en marknadsledande och komplett leverantör av  biogasanläggningar samt gasuppgraderingar med membranteknologi.

Cellwood Machinery erbjuder produkter för förbehandling av organiskt avfall.

Passion för processoptimering

Vi har lång erfarenheter inom projektledning, process- och affärsutveckling till biogasprojekt. 

Med bred kompetens och ett stort engagemang för att optimera processer vill vi hjälpa våra Kunder med effektivare och gröna tekniska lösningar!

Ny förbehandligsanläggning till Borås Energi och Miljö

GreenTech Solutions i samarbete med Envac Optibag är stolt Turn-key leverantör till BEM, Borås Energi och Miljös nya förbehandlingsanläggning för matavfall.

Borås framtidssäkrar och investerar i en teknologi för renare slurry, som effektivt kan separera plast, metall och glas. 

Förbehandlingen kommer att ha en mottagningskapacitet på 20 ton/h matavfall insamlat från hushåll. 

20201016_091836
"Gröna tekniska lösningar och nya innovationer behövs för att bygga framtidens hållbara samhälle. Låt våra kompetenser och drivkrafter komplettera varandra."
Peter Ek