Agenturer

Det tyska företaget EnviTec är en marknadsledande leverantör av kompletta biogasanläggningar. Man erbjuder full service som täcker hela värdekedjan från mottagningsenhet till uppgraderad fordonsgas alternativt el- och värmeproduktion.
 
Nyckeln till EnviTecs framgång är stort kundfokus kombinerat med sina samlade erfarenheter av att äga och drifta ett stort antal egna biogasanläggningar. Idag är man en av de största biogasproducenterna i Tyskland. Med mer än 680 referenser i 16 länder och kapaciteter från 75 Nm3/h upp till 5000 Nm3/h biogas kan ni känna er trygga med att välja EnviTec som er samarbetspartner och leverantör.
 
EnviThan – Gasuppgradering
EnviTec erbjuder gasuppgradering till fordonsgaskvalitet med en effektiv patenterad trestegs membranteknologi i samarbete med Evonik/Sepuran.
 
I jämförelse med andra metoder för gasuppgradering har EnviThan flera fördelar:
– låga CAPEX- och OPEX-kostnader
– flexibla moduler
– kompakta installationer
– inget behov av kemikalier
 

Cellwood har spelat en viktig roll i utvecklingen av den moderna massa- och pappersindustrin. Företaget är världens ledande leverantör av dispergeringssystem som används för att återvinna returpapper. Mer än 600 systeminstallationer har levererats till pappersbruk över hela världen.

Cellwood erbjuder robust maskinutrustning med hög tillgänglighet för att effektivt förbehandla organiskt material till en ren slurry till biogasproduktion. 

Läs mer på Cellwood Machinery’s hemsida